Tìm kiếm 

÷ Giáo dục - Đào tạo
Trường THBC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Địa chỉ
Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại
(84.4) 881 2693 - 881 2431
Fax
(84.4) 881 2430
Email
Địa chỉ web

Trường THBC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long được thành lập ngày 08/03/2002 theo quyết định số 1257/QĐ-UB ngày 08.03.2002 của UBND Thành phố Hà Nội, đặt tại địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh - Là trường THCN đầu tiên trên địa bàn huyện Đông Anh, một địa bàn đang có tốc độ đô thị hoá rất cao.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG
Đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp hệ chính quy theo chỉ tiêu được Bộ giáo dục - Đào tạo phê duyệt hàng năm ở các ngành : Điện tử, Tin học, Viễn thông, Kế toán, Thương mại - Dịch vụ, Du lịch…
Đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Liên kết và hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, các khu công nghiệp trong đào tạo và bồi dưỡng tạo nguồn lao động.
Tổ chức triển khai các mô hình nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thực hành sản xuất, dịch vụ… phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NT.ETC:
- Là một trường Trung cấp chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất trên địa bàn huyện Đông Anh - một huyện ngoại thành đang có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa rất nhanh của thủ đô
- Trường hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự hạch toán từ nguồn học phí.
- Thu hút được học sinh, sinh viên từ 25 tỉnh thành trong toàn quốc theo học.
- Là một trong những trường Trung cấp chuyên nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các trường Trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010
- Chuyển đổi loại hình trường theo luật Giáo dục 2005.
- Mở thêm ngành nghề đào tạo. Đa dạng hóa loại hình đào tạo theo hướng liên thông.
- Tích cực bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ. Khuyến khích đào tạo nâng cao trình độ CMNV và năng lực thực tiễn nghề nghiệp. Coi trọng tự học, tự bồi dưỡng.
- Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo nhằm mở rộng quy mô, tích lũy tài chính và kinh nghiệm đào tạo, quản lý đào tạo.
- Mở rộng việc tìm kiếm đối tác từ nước ngoài, từ các quỹ đầu tư phát triển Giáo dục - Đào tạo, từ các doanh nghiệp.
- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho thực hành. Gắn đào tạo với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, quản lý theo hướng mở, đồng bộ từng bước hiện đại.
- Xây dựng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- Tích cực xây dựng dự án mở rộng, nâng cấp trường.