Tìm kiếm 
Quảng cáo
TIN TỨC
Sở hữu trí tuệ
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là hồ sơ quan trọng nhất trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, là tài liệu thể hiện thông tin về nhãn hiệu đăng ký, mô tả nhãn hiệu và thông tin chủ sở nhãn hiệu, nhóm ngành bảo hộ. Mẫu thông thường của tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm có 04 trang gồm: ...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc....
ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN
Trong quá trình hội nhập hiện nay, vấn đề bảo hộ thương hiệu là một vấn đề đã, đang thu hút được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình tránh vị mất cắp hoặc giả mạo thương hiệu....
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
VinaBrand là một trong những đơn vị tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam. Vinabrand tư vấn các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu và đại diện doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam....
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM
Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền là một yêu cầu rất cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của mình, đồng thời là cơ sở pháp lý trong vấn đề tranh chấp nhãn hiệu....
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
Nhãn hiệu là dấu hiệu dung để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp với nhau. Dấu hiệu có thể được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ hoặc hình vẽ, hay là kết hợp các yếu tố với nhau và được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc....
ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN
Đăng ký logo thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xẩy ra tranh chấp logo thương hiệu....
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO THƯƠNG HIỆU
Đăng ký bản quyền logo thương hiệu là bảo về quyền chủ sở hữu với thương hiệu của doanh nghiệp. Là yếu tố pháp lý vững chắc trong việc khinh doanh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp về sau. . ...
Các tài liệu cần có của đơn
Cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa tại Cục SHTT theo hình thức: tự soạn thủ tục hoặc thông qua một đại diện về SHTT hoặc nhờ người khác đăng ký thì các tài liệu tối thiểu khi nộp là:...
Quy trình đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp)...
1 2