Tìm kiếm 
Quảng cáo
TIN TỨC
Đàm phán kinh doanh
Chuyển xung đột thành cơ hội hợp tác
Hầu hết chúng ta đều biết rằng xung đột tại nơi làm việc cuối cùng có thể dẫn tới thảm họa...
Chuẩn bị đám phán thương lượng bằng thành công
Bán hàng tầm thường mọi người đang nổi tiếng là xấu nhà kế hoạch...
Các nguyên tắc ứng xử
Nguyên tắc quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán là không bao giờ hứa hẹn điều gì mà bạn không thể thực hiện được...
10 mẹo trong đàm phán
Một trong những kỹ năng chủ chốt không thể thiếu được trong lĩnh vực kinh doanh là khả năng đàm phán...
5 Kỹ năng đàm phán thành công
Có 5 kỹ năng thiết yếu quyết định thành công của một doanh nhân...