Tìm kiếm 
Thủ công mỹ nghệ
Tên sản phẩm: Tranh thủy mặc (165x80) - Thi Anh
MS:  
Cập nhật 2008-06-06 16:31:29
Giá: liên lạc 

Thông tin chi tiết:

Nghệ nhân: 3 người

Thời gian: 6 tháng

Ý nghĩa: thể hiên một cuộc sống Đầy Đủ, an nhàn, tâm hồn yên tĩnh, sơn thủy hữu tình, con người và thiên nhiên cùng nhau tạo nên cuộc sống sinh Động hơn.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thi Anh
Địa chỉ
268 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại:
(84.8) 812 4245
Fax:
(84.8) 842 9548
Email:
Địa chỉ web: