Tìm kiếm 
Thủ công mỹ nghệ
Tên sản phẩm: Hồ Gươm (80x60) - Thi Anh
MS:  
Cập nhật 2008-06-06 16:30:07
Giá: liên lạc 

Thông tin chi tiết:

Nghệ nhân:

Thời gian: 3 tháng

Ý nghĩa: Hồ Gươm với một truyền thuyết vua Lê Lợi thắng giặc Minh có thể nói Đó là sự kiện lớn Đã Để lại trong lòng mỗi ngừơi chúng không thể mất Đi, cùng với phong cảnh hữu tình, lãng mạn Đã riết chặt cảm tình của mỗi người với Hồ Gươm.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thi Anh
Địa chỉ
268 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại:
(84.8) 812 4245
Fax:
(84.8) 842 9548
Email:
Địa chỉ web: